Doelstellingen

Met het Gymstars-programma willen we het volgende bereiken:

  • Het aanleren van basisoefeningen gymnastiek die de basis vormen van de gymsport.
  • Het verhogen van de kwaliteit van de jeugdwerking in de Vlaamse gymclubs.
  • Het bevorderen van de continuïteit binnen de jeugdwerking.
    Door gebruik van het programma wordt eenzelfde methodiek en evaluatiemethode tussen verschillende recreatieve groepen van een club en zelfs tussen verschillende clubs, gegarandeerd.
  • Het aanreiken van een standaard methodiek.
    Hiermee willen we ervoor zorgen dat het aanleren van basiselementen op een eenvormige manier gebeurt.
  • Het verhogen van de interesse en betrokkenheid van kinderen en ouders voor gymnastiek.
  • Het verminderen van de drop-out.