Doelstellingen

Met het project willen we het volgende bereiken:

  • Het verhogen van de kwaliteit van de jeugdwerking in de Vlaamse gymclubs.
  • Het bevorderen van de continuïteit binnen de jeugdwerking. Door gebruik van het programma wordt eenzelfde methodiek en evaluatiemethode tussen verschillende recreatieve groepen van een club en zelfs tussen verschillende clubs, gegarandeerd.
  • Het aanreiken van een standaard methodiek. Hiermee willen we ervoor zorgen dat het aanleren van basiselementen op een eenvormige manier gebeurt.
  • Het verhogen van de interesse en betrokkenheid van kinderen en ouders voor gymnastiek.
  • Het verminderen van de drop-out.
  • Het aanleren van bewegingsvaardigheden die de basis vormen van de gymsport.

Gymstars is opgebouwd rond een oefenprogramma voor gymnasten van 6 tot 14 jaar die minimaal een uurtje per week turnen aan een frequentie van +/- 24 lessen per seizoen.

Op deze manier kan het programma als leidraad doorheen het volledige sportjaar gebruikt worden en is er voldoende ruimte voor eventuele andere clubactiviteiten zoals het turnfeest, een promotionele activiteit, een speciale les als afsluiter van het jaar, ...