Wat is Gymstars?

Gymstars bestaat uit 6 verschillende niveaus met 66 bewegingsvaardigheden in een stijgende moeilijkheidsgraad.

Het Gymstars-programma omvat:

  • 5 bewegingsthema's
  • 6 niveaus
  • 66 uitdagende bewegingsvaardigheden
  • 1200 leuke gymoefeningen

Om naar een hoger niveau over te gaan, dient de gymnast een aantal bewegingsvaardigheden te halen. Aan elk niveau is een nummer/kleur toegekend. De opdeling in kleuren geeft zowel voor de trainer, de ouders als het kind zelf, eenvoudig en duidelijk weer in welk niveau het kind zich bevindt. De verschillende niveaus vormen een samenhangend geheel. Het wordt hierdoor mogelijk om binnen een gedifferentieerde groep met verschillende niveaus te werken. Het Gymstars-oefenprogramma bevat oefenstof uit vijf verschillende bewegingsthema’s die gymnastiek op een brede manier benaderen.

  • Hangen en zwaaien
  • Rollen en rotaties
  • Springen en landen
  • Verplaatsingen
  • Steunen en houdingen

Elke gymnast vanaf 6 jaar start in niveau 1 om finaal niveau 6 te bereiken. Kinderen die op latere leeftijd in het project stappen, starten ook in niveau 1. De opgegeven leeftijden zijn ‘richtleeftijden’, elk kind doorloopt het programma op eigen tempo en niveau. Het is dus mogelijk dat de gymnasten het parcours minder snel of sneller doorlopen.

De gymkaarten, de fysieke basisvorming en alle andere extra's zorgen ervoor dat er voldoende oefenstof is om de gymnasten te blijven stimuleren.

Gymstars is het methodisch-didactisch programma van de Gymnastiekfederatie met als doel; “Kinderen volgens de eigen mogelijkheden en wensen laten ‘schitteren’ in de gymnastiek.”

Met het Gymstars-project wil de Gymnastiekfederatie bijdragen tot een kwaliteitsvolle en éénvormige jeugdopleiding in Vlaanderen. Gymstars richt zich naar: gymnasten met 1 of 2 oefenmomenten per week, ouders, clubbestuurders en clubtrainers.