Met de steun van


In de kijker: Communiceren met 12-14 jarige gymnasten

Lore Marguillier   ‐  Woensdag 20 april 2016

Communicatie in de turnzaal, een sfeermaker of -kraker!

Hoe een lesgever met zijn gymnasten omgaat en communiceert bepaalt in grote mate de sfeer in de groep en het welbevinden van elke gymnast. Goede communicatie helpt het kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het draagt bovendien bij tot motivatie en de wil om bij te leren. Maar hoe communiceer je best met gymnasten in ster 6?

Door de specifieke ontwikkelingskenmerken van gymnasten van 12 tot 14 jaar, is het noodzakelijk de manier van communiceren in een turnles hierop af te stemmen. Voor deze gymnasten is het super belangrijk om inspraak, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te ervaren, werk dus niet enkel met beloningen voor het resultaat, maar ook voor de attitude en de manier van werken. Ook omdat jongeren op deze leeftijd zich vaak beginnen afvragen wie ze zijn en wat ze willen bereiken, is deze positieve benadering zeer belangrijk. Leeftijdsgenoten en vrienden zijn zéér belangrijk waardoor volwassenen soms als ‘de vijand’ gezien kunnen worden. Geef hen dus de ruimte om samen de turnles te beleven en schakel af en toe de gymnasten zelf in om via hen feedback te geven, aangezien het oordeel van leeftijdsgenoten zeer belangrijk is. Stimuleer twee-richtingscommunicatie, luister naar hen en erken hun mening, alleen zo kan je een positieve sfeer creëren waarin de gymnasten beter willen worden. Ben je trainer van deze leeftijdscategorie en wil je zo goed mogelijk communiceren met je gymnasten? Pas dan zeker volgende 5 tips toe !

  1. Oogcontact is zeer belangrijk in positief communiceren. Ze hebben er nood aan om te ervaren en te kunnen tonen dat iemand kijkt naar wat ze doen. Zorg er dus voor dat ze gezien hebben dat je keek. Het communiceren zonder al te veel woorden kan vanaf deze leeftijd een grote sprong voorwaarts nemen en toch even krachtig zijn.
  2. Voor de gymnasten is het een periode waarin ze met heel veel vragen en twijfels zitten. Geef veel duidelijke informatie, toon begrip voor hun twijfels en help hen op weg. Als trainer versterk je zo de relatie met de sporters.
  3. Het abstracte denken is op deze leeftijd in ontwikkeling. Je kunt nu wel al verder gaan in het zelf laten redeneren, het gebruiken van wat ironie, het laten anticiperen, enz. Daag de gymnast uit in zijn denken door meerdere vragen te stellen. Op die manier denken ze dieper na en zullen de gegeven antwoorden ook meer doordacht zijn. Laat hen ook denken over dit denken (metadenken). Op langere termijn heeft metadenken een positief effect op zelfwaarde en zelfstandigheid.
  4. Vraag ook geregeld hun input. Wees niet de alwetende trainer die alles beslist, want op deze leeftijd wordt dat minder getolereerd. Op termijn is een alwetende trainer bij de meeste sporters niet meer stimulerend. Let wel, jij bepaalt de lijnen waarbinnen zij input kunnen geven. Zorg dat hun perceptie de juiste is.
  5. Conflicten kunnen vaker voorkomen. Pak een conflict aan als een kans om te communiceren op een ander niveau en zelfs buiten de context van sport. Door hier tijd voor te nemen bouw je je band op en je krijgt vaak meer respect na het conflict. Luister naar hun verhaal en hun idee over de feiten, hoe raar ze in je volwassen hoofd ook mogen klinken. Daarna pas krijg je ze mee in de zoektocht naar oplossingen.
Benieuwd naar de communicatietips voor andere leeftijdscategorieën? Hou onze website in de gaten of bekijk het hoofdstuk Gezondheid en Welzijn in de Gymstars-map!