Met de steun van


In de kijker: Communiceren met 10-12 jarige gymnasten

Lore Marguillier   ‐  Woensdag 16 maart 2016

Communicatie in de turnzaal, een sfeermaker of -kraker!

Hoe een lesgever met zijn gymnasten omgaat en communiceert bepaalt in grote mate de sfeer in de groep en het welbevinden van elke gymnast. Goede communicatie helpt het kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het draagt bovendien bij tot motivatie en de wil om bij te leren. Maar hoe communiceer je best met gymnasten in ster 5?

Door de specifieke ontwikkelingskenmerken van gymnasten van 10 tot 12 jaar, is het noodzakelijk de manier van communiceren in een turnles hierop af te stemmen. Gymnasten van deze leeftijd halen er plezier uit zichzelf te verbeteren én willen hiervoor erkenning krijgen van anderen. Geef gymnasten dus af en toe de mogelijkheid om te tonen wat ze kunnen! Hun aandacht richten gaat vanaf nu even goed als bij volwassenen maar meerdere taken gelijktijdig doen is nog een heel grote uitdaging. Zorg dat je voldoende je appreciatie uitdrukt en beloon hun inspanningen zodat hun zelfbeeld kan uitgroeien. Omdat gymnasten van 10-12 jaar veel belang hechten aan vriendschap en vertrouwen, kan je de groep al de verantwoordelijkheid geven om een oefening te laten slagen. Een trainer die consequent, duidelijk en eerlijk is, vinden deze gymnasten essentieel zodat een gelijke behandeling voor allen gegarandeerd is. Ben je trainer van deze leeftijdscategorie en wil je zo goed mogelijk communiceren met je gymnasten? Pas dan zeker volgende 5 tips toe !

  1. Tegenstrijdige boodschappen geven tussen wat je zegt met je woorden (verbaal) en hoe je het zegt (non-verbaal) worden vanaf deze leeftijd zeker gedetecteerd. Met een boos gezicht zeggen dat “het niet erg is”, terwijl je je wegdraait is verwarrend en wordt steevast geïnterpreteerd als iets negatief.
  2. Vermijd expliciete en rechtstreekse woordelijke vergelijkingen met anderen. Ze vergelijken zich al vaak genoeg uit zichzelf met alle gevolgen van dien (onzekerheid, sociale angst, …). Richt hen maximaal op zichzelf. Hou hun focus op eigen doelen, eigen denken, eigen sterktes, eigen veranderpunten, eigen progressie … Een belangrijke boodschap om mee te geven is: bereik jouw eigen top die binnen jouw mogelijkheden ligt.
  3. Belofte maakt schuld. Als je als trainer iets belooft bij wijze van motivatie, voer het dan ook uit! Op deze leeftijd zijn kinderen daar erg gevoelig aan. Qua motivationele trigger kan dit tellen. Vermijd materiële beloningen want die ondermijnen de motivatie als het gaat over een sport waarvoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn.
  4. Ze zijn hypergevoelig voor je feedback want dit bepaalt mee wie zij denken dat ze zijn. Je kunt hen hier maken of kraken. Ze hebben sterk de nood om gewaardeerd te worden door de trainer. Behandel hen respectvol en geef hen voldoende appreciatie voor wat ze goed doen.
  5. Emoties benoemen is vaak al voor volwassenen een uitdagende opdracht, dus voor kinderen des te meer. Op deze leeftijd kun je er als trainer wel al mee te starten. Stel vragen naar “wat” ze precies voelen. Dit neemt wat extra tijd. Help hen dit steeds een beetje beter te vertellen. Het kind voelt zich door deze aanpak op latere leeftijd meer comfortabel bij het uiten van emoties en kan bijgevolg gemakkelijker omgaan met goeie en slechte prestaties.
Benieuwd naar de communicatietips voor andere leeftijdscategorieën? Hou onze website in de gaten of bekijk het hoofdstuk Gezondheid en Welzijn in de Gymstars-map!