In de kijker: Communiceren met 7-8 jarige gymnasten

  ‐  Donderdag 17 december 2015

Communicatie in de turnzaal, een sfeermaker of -kraker!

Hoe een lesgever met zijn gymnasten omgaat en communiceert bepaalt in grote mate de sfeer in de groep en het welbevinden van elke gymnast. Goede communicatie helpt het kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het draagt bovendien bij tot motivatie en de wil om bij te leren. Maar hoe communiceer je best?

Door de specifieke ontwikkelingskenmerken van jonge gymnasten is het noodzakelijk de manier van communiceren in een turnles op maat aan te passen. Het zelfbeeld van gymnasten van 7-8 jaar wordt voor een zeer groot deel opgebouwd uit wat anderen tegen hen zeggen. Zorg daarom dat je opbouwende en realistische dingen tegen hen zegt, waarbij het kind het gevoel heeft dat ze capabel is. Gymnasten zijn op die leeftijd uit zichzelf zeer gemotiveerd om vooruitgang te boeken in alles wat ze doen, benadruk in je feedback dus voornamelijk wat positief evolueert en wat ze zelf kunnen veranderen. Samen turnen met hun leeftijdsgenootjes vinden ze geweldig, maar hou het samenwerken beperkt in kleine groepjes, het gaat hen namelijk meer om gelijktijdig hetzelfde doen dan over werken naar één gemeenschappelijk doel. Ben je trainer van deze leeftijdscategorie en wil je zo goed mogelijk communiceren met je gymnasten? Pas dan zeker volgende 5 tips toe !

  1. Kinderen zoeken bevestiging. Door duidelijk te zeggen wat je goed vond of hoe ze de dingen zelf anders kunnen aanpakken en veranderen, bouwen ze hun eigen beeld mee op of passen ze dit aan.
  2. Benoem de progressie die het kind maakt, want dit motiveert hen om harder hun best te doen. Door hen zo aan te pakken til je hen letterlijk naar een hoger niveau. Daarin is het belangrijk niet te liegen, maar wel elke kans om iets goed en naar waarheid te benoemen zeker te gebruiken.
  3. ‘Repetition is the most powerful tool’. Herhaal telkens opnieuw de kernboodschappen die jij er bij een specifieke gymnast in wil krijgen. Als volwassene heb je dikwijls het gevoel van “ik heb dit al gezegd”, maar bij kinderen is herhalen in verschillende vormen de beste manier om er iets in te krijgen.
  4. Kinderen houden van structuur en duidelijke grenzen. Door duidelijke afspraken te maken en hen daarop telkens weer aan te spreken help je hen. Het geeft hen meer zekerheid en een groter gevoel van veiligheid. Een kind is geen mini-volwassene. Ze willen vaak en graag veel sturing.
  5. Stel vragen voor of na de oefeningen: jonge kinderen moeten leren om voor zichzelf na te denken, als trainer zeggen we soms te snel wat we zelf vinden. Stimuleer hen om zelf eerst ook goed na te denken.
Benieuwd naar de communicatietips voor andere leeftijdscategorieën? Hou onze website in de gaten of bekijk het hoofdstuk Gezondheid en Welzijn in de Gymstars-map!