Met de steun van


In de kijker: Communiceren met 8-9 jarige gymnasten

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 21 januari 2016

Communicatie in de turnzaal, een sfeermaker of -kraker!

Hoe een lesgever met zijn gymnasten omgaat en communiceert bepaalt in grote mate de sfeer in de groep en het welbevinden van elke gymnast. Goede communicatie helpt het kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het draagt bovendien bij tot motivatie en de wil om bij te leren. Maar hoe communiceer je best met gymnasten in ster 3?

Door de specifieke ontwikkelingskenmerken van jonge gymnasten is het noodzakelijk de manier van communiceren in een turnles op maat aan te passen. Een gymnast van 8-9 jaar gelooft sterk dat hij nog héél veel kan bijleren en wordt dan ook fel geprikkeld wanneer hij zichzelf vooruit ziet gaan. Hard werk belonen en duidelijk aangeven wat ze goed kunnen en waarin ze vooruitgaan is daarom essentieel. 8-9 jarigen onthouden ook zeer goed de feedback die ze ontvangen en koppelen dit onmiddellijk aan “goed/slecht zijn in…”. Laat de gymnasten voldoende succesbeleving ervaren zodat ze een positief zelfbeeld creëren. Gericht aandacht geven aan één taak blijft nog steeds moeilijk voor deze jonge gymnasten, maar wanneer hen iets interesseert zal het toch al beduidend beter gaan dan bijvoorbeeld gymnasten uit ster 1. Hou de activiteiten leuk en interessant! Op de leeftijd van 8-9 jaar kan je ook een eerste vorm van empathie naar anderen opmerken, probeer dit sociaal gedrag te stimuleren tijdens je turnlessen. Ben je trainer van deze leeftijdscategorie en wil je zo goed mogelijk communiceren met je gymnasten? Pas dan zeker volgende 5 tips toe !

  1. Eén opdracht per keer geven en dat laten herhalen, is meer dan voldoende. Reduceer alle informatie die jij in je eigen hoofd hebt als trainer en ga naar het éne kernelement waaraan ze moeten werken. Verwacht niet dat ze meteen ook alle informatie koppelen en integreren.
  2. Zeg duidelijk verbaal én non-verbaal (stemvolume, gebaren, gezichtsuitdrukking, …) wanneer ze iets goed doen. Wat ze zien bij een trainer interpreteren ze tot de leeftijd van 10 jaar enkel nog maar als blij, boos of verdrietig. Vanaf 10 verbreedt die interpretatie. Zorg dus dat je duidelijk bent.
  3. Ironie of onduidelijke mopjes kunnen tot de leeftijd van 12 jaar nog helemaal fout geïnterpreteerd worden. Vanaf de leeftijd van 10 jaar merk je vaak wel al heel wat humor, maar ironie en sarcasme zijn voor deze kinderen nog te vaag en verwarrend.
  4. Beoordeel het kind op wat het doet, niet op wie het is als persoon. Dit laatste hakt in op hun zelfbeeld, het eerste geeft kansen op gedragsaanpassing en zien ze als iets wat kan veranderd worden (mits inspanningen). Als je hen aanpakt op wie ze zijn of hoe ze zijn, hakt dit dieper op de persoon in. Ze krijgen dan het gevoel dat er met hen iets mis is en dat niet kunnen veranderen. Dit helpt op geen enkel vlak.
  5. Daag hen uit om zelf oplossingen te zoeken voor problemen die ze ervaren in bewegingen. Dat neemt extra tijd om na te denken maar loont op langere termijn de moeite: vergrote zelfstandigheid, meer initiatief en een positiever zelfbeeld.
Benieuwd naar de communicatietips voor andere leeftijdscategorieën? Hou onze website in de gaten of bekijk het hoofdstuk Gezondheid en Welzijn in de Gymstars-map!