Met de steun van


In de kijker: Communiceren met 6-7 jarige gymnasten

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 19 november 2015

Communicatie in de turnzaal, een sfeermaker of -kraker?!

Hoe een lesgever met zijn gymnasten omgaat en communiceert bepaalt in grote mate de sfeer in de groep en het welbevinden van elke gymnast. Goede communicatie helpt het kind om zelfvertrouwen te ontwikkelen en een positief zelfbeeld op te bouwen. Het draagt bovendien bij tot motivatie en de wil om bij te leren. Maar hoe communiceer je best?

Door de specifieke ontwikkelingskenmerken van jonge gymnasten is het noodzakelijk de manier van communiceren in een turnles op maat aan te passen. Gymnasten uit de eerste graad van het lager onderwijs kunnen zich bijvoorbeeld maar heel kort concentreren en zijn snel afgeleid. Daarnaast zien ze hun trainer als hun grote voorbeeld en zullen ze hem/haar daarom heel gemakkelijk volgen. Ben je trainer van deze leeftijdscategorie en wil je zo goed mogelijk communiceren met je gymnasten? Pas dan zeker volgende 5 tips toe !

  1. Gebruik concrete taal: zeg duidelijk hoe, wat, waar en wanneer iets moet.
  2. Demonstreren zegt vaak veel meer dan woorden. Kinderen leren heel veel door te kijken en te observeren. Leer hen dus goed kijken en laat hen nadoen.
  3. Hou wat je zegt heel simpel en kort om hun aandacht daarna volledig op het uitvoeren van de oefening te kunnen leggen.
  4. Neem tijd om hen eens iets te laten vertellen van buiten turnen of hun sport. Door hen die tijd en aandacht te geven creëer je een vertrouwensband.
  5. De manier waarop je de dingen zegt verraadt je eigen enthousiasme en dat werkt aanstekelijk, zeker op jonge leeftijd. Voor hen kan je een “topjuf” of “topmeester” zijn en die krijgen meestal veel gedaan van de kinderen!
Benieuwd naar de communicatietips voor andere leeftijdscategorieën?
Hou onze website in de gaten of bekijk het hoofdstuk Gezondheid en Welzijn in de Gymstars-map!