Voor de gymnast

Voor de kinderen die het Gymstars-programma volgen, is er een ‘Gymboekje’ dat de gymnasten als turnagenda en werkboekje gebruiken doorheen hun ‘turncarrière’.
Met deze communicatietool richten we ons rechtstreeks naar de gymnasten en hun ouders.

Het Gymboekje werd samengesteld door 'Uitgeverij Averbode' en omvat o.a.:

  • Voorstelling van alle oefenstof van de zes niveaus
  • Contactgegevens van de club/trainers
  • Persoonlijke evaluatiepagina waar de trainer feedback kan geven over
    het kind (sporttechnisch, psychosociaal, meldingen, …)
  • Tips voor een veilige trip van en naar de gymhal, voedingstips op maat van
    het kind, ‘zo is mijn trainer zeker tevreden’ (vb. kom op tijd,…)
  • Persoonlijke fanpagina (mijn gymvriendjes,…)
  • 40 pagina's - A5 - leuk en kleurrijk geïllustreerd