Met de steun van


Tip 5 voor een vlotte werking met Gymstars

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 27 apr 2017

Werk tijdens de leskern in posten

Gymstars is een volledig methodisch-didactisch programma waarmee elke trainer aan de slag kan om gymnasten op hun eigen niveau te laten schitteren in de turnzaal. Om het Gymstars-programma in ideale omstandigheden te beleven, wordt de leskern best georganiseerd in verschillende posten. Zo worden de wachtrijen beperkt en stijgt de actieve leertijd van elke gymnast.

Het hoofddoel van Gymstars is élk kind laten schitteren volgens de eigen wensen en mogelijkheden. Een goede trainer houdt deze gedachte constant in zijn achterhoofd om zo een leuke en uitdagende leeromgeving te creëren voor ieder kind individueel. Hiervoor is het noodzakelijk om voldoende te differentiëren ofwel verschillende oefenstof aan te bieden om aan de noden van elk kind te voldoen.

Het Gymstars-programma biedt voor elk van de 66 bewegingsvaardigheden die zijn opgenomen in de kijkwijzers verschillende leerwergen, variaties, verbindingen en progressies aan (tot wel 1200 oefeningen!). Dit is een grote hulpt voor de trainer om voldoende differentiatie te kunnen voorzien tijdens elke les. Deze grote verscheidenheid aan oefenstof kan best aangeboden worden in verschillende standen of posten. Door alle gymnasten te verdelen over de verschillende posten, en ze hier een bepaalde tijdsperiode aan te laten oefenen, worden wachtrijen beperkt en stijgt de actieve leertijd voor iedere gymnast. Op die manier kunnen gymnasten op hun eigen manier, aan hun eigen tempo de verschillende bewegingsvaardigheden onder de knie krijgen.