Met de steun van


Tip 4 voor een vlotte werking met Gymstars

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 6 apr 2017

Bepaal duidelijke trainingsdoelstellingen

Gymstars is een volledig methodisch-didactisch programma waarmee elke trainer aan de slag kan om gymnasten op hun eigen niveau te laten schitteren in de turnzaal. De beste toepassing van het volledige programma wordt verkregen als alle basisgroepen Gymstars gebruiken en er duidelijk vastgelegd op welke ster geoefend wordt in elke (sub-)trainingsgroep.

Het gebruik van Gymstars in de alle basisgroepen van de club bevordert de continuïteit van de jeugdwerking doordat er gewerkt wordt met een standaard methodiek. Gymstars omvat zes niveaus, aangeduid met elk een kleur én een ster. Het behalen van een ster kan een trainingsdoel zijn op (middel)lange termijn. Elke gymnast start in niveau 1 om finaal niveau 6 te bereiken. De opgegeven leeftijden zijn 'richtleeftijden', maar elk kind doorloopt het programma op eigen tempo. Sommige gymnasten zullen het parcours sneller of minder doorlopen door meer/minder talent, meer/minder ervaring, meer/minder trainingsuren,...

Om trainingsdoelen te formuleren op korte, middellange en lange termijn, kan best op voorhand bepaald worden voor welke ster geoefend wordt in elke trainingsgroep. Op die manier weet elke trainer welke bewegingsvaardigheden zijn/haar gymnasten dienen te oefenen doorheen het seizoen. Het is dan de taak van de trainer om hiervan af te wijken indien bepaalde gymnasten trager of sneller evolueren, zodat élk kind volgens zijn eigen mogelijkheden en wensen kan 'schitteren'. Het beheersen van een welbepaalde bewegingsvaardigheid kan een trainingsdoel zijn op korte of middellange termijn.