Op een rijtje: Alle tips voor een vlotte werking met Gymstars

Lore Marguillier   ‐  Donderdag 8 jun 2017

Het voorbije seizoen gaven we verschillende tips om Gymstars succesvol te gebruiken in je clubwerking. We vatten ze graag nog even samen.

1. Zorg voor een duidelijke structuur in de turnlessen

Een duidelijke lesstructuur en toestelplanning helpt lesgevers bij de voorbereiding van een turnles en zorgt voor meer actie, variatie en fun! Dezelfde structuur wordt bij voorkeur door alle basisgroepen gevolgd (zeker als er meerdere groepen gelijktijdig in de zaal trainen). In bijlage vind je enkele mogelijke indelingen voor een les.

2. Waak over de samenstelling van je trainingsgroep

Streef steeds naar maximum 12 gymnasten per trainer opdat elke gymnast voldoende oefentijd bereikt en voldoende individuele aandacht van de trainer kan krijgen. Bij voorkeur worden trainingsgroepen zo veel mogelijk op basis van leeftijd en/of niveau ingedeeld, opdat de groep zo homogeen mogelijk is.

3. Werk met voldoende basis gymmateriaal

In de infobrochure in bijlage kan je een lijst terugvinden van het gymmateriaal dat gebruikt wordt in Gymstars, voorbeelden van alternatief materiaal en tips om Gymstars zo optimaal mogelijk te gebruiken indien je bepaald gymmateriaal niet voor handen hebt.

4. Bepaal duidelijke trainingsdoelen

Het beheersen van de bewegingsvaardigheden per ster én het behalen van het diploma van een welbepaalde ster kunnen vastgelegde trainingsdoelen in de volledige basiswerking van een club. Hierdoor kan een trainer de trainingen efficiënter en effectiever invullen. In de infobrochure in bijlage vind je richtleeftijden voor de verschillende sterren.

5. Werk tijdens de leskern in posten

Het werken in posten creëert een leuke en uitdagende leeromgeving, bevordert de mogelijkheid om te differentiëren, verhoogt de actieve leertijd (door minder wachtrijen), stimuleert zelfstandigheid van de gymnasten en tegelijkertijd ook de onderlinge samenwerking.

6. Organiseer een sterrendag

Een sterrendag is een ideaal moment om élke gymnast te laten schitteren en succes te laten beleven. In bijlage vind je een draaiboek om deze sterrendag in jouw club te organiseren.

Succes!